▷ 10 tipů, jak dát slib, který funguje

John Kelly 12-10-2023
John Kelly

Pokud často slibujete, ale vidíte, že se vám neplní tak, jak byste si přáli, je to proto, že možná potřebujete změnit způsob, jakým to děláte.

Slib je něco velmi vážného, je to závazek, který dáváme Bohu nebo nějaké svátosti, a proto když ho dáváme, je důležité vědět, jak slib splnit, aby fungoval.

Pokud jste zklamaní a odrazení, nebojte se, protože vám pomůžeme zlepšit způsob, jakým si dáváte sliby, aby se ve vašem životě začaly projevovat.

Podívejte se na něj níže 10 úžasných tipů, jak to změnit a dosáhnout toho, aby vaše sliby fungovaly.

Viz_také: ▷ Snění o cizím místě 【Význam významu】.

1. slibte něco sobě nebo svým blízkým.

Nemá smysl, abys sliboval někomu, kdo s tebou nemá nějaké spojení, nějaké skutečné citové pouto, něco, co skutečně pohne veškerou tvou nadějí a modlitbou.

Slibujte jen sobě nebo lidem, na kterých vám opravdu záleží a od kterých chcete to nejlepší.

2. neslibujte zbytečně

Sliby jsou vážné závazky vůči Bohu nebo nějaké svatosti, proto je zásadní a prvořadé, abyste se k nim chovali zodpovědně. Nedávejte sliby jen tak pro nic za nic, jinak Bůh nikdy nepochopí, jaké jsou vaše záměry.

Slibujte jen tehdy, když je vaše touha po naplnění skutečná, opravdová a je potřeba slib skutečně učinit. Nezlehčujte svou víru, nezlehčujte své závazky vůči Stvořiteli.

Uvědomte si, že dáváte slib a že je mocný, že je to akt závazku vůči Bohu i vůči vám samotným.

Vždy buďte pravdiví, vědomí a odpovědní za to, co říkáte, za to, co slibujete Bohu nebo svým svatým oddaným.

3. Dávejte si po jednom slibu

Slib je vážný závazek, nemůžete si dát několik slibů najednou. Počkejte, až se jeden splní, a nedávejte si několik slibů najednou. Nezapomeňte si říct o to, co opravdu potřebujete.

Neztrácejte svůj ani Boží čas milionem slibů. Soustřeďte se na to, o co skutečně potřebujete prosit.

4. dodržujte své závazky vůči Bohu

Kdykoli o něco požádáš a zavážeš se, že něco uděláš výměnou za to, co jsi dostal, splň to. Nikdy nenechávej slib nesplněný. Dodržuj vše, co jsi Bohu přísahal.

Když něco slíbíme, podepisujeme tím závazek, a pokud nedodržíme svou část, nemůžeme očekávat, že Bůh také splní svou část.

Proto pokud máte sliby, které musíte splnit, splňte je dříve, než dáte další slib, jinak se vám skutečně nedostane odpovědi na to, o co žádáte, protože nemůžete být zodpovědní vůči svým vlastním závazkům.

5. nedávejte si závazky, které nemůžete dodržet.

To je něco opravdu velmi důležitého, když člověk něco slibuje. Nikdy neuzavírejte s Bohem nebo s jakýmkoli světcem, andělem či archandělem dohody, které nemůžete dodržet.

Buďte upřímní v tom, co Bohu slibujete, On od vás neočekává zázraky, nemožné věci, ale chce, abyste mu byli zcela oddáni, a proto je důležité, abyste vždy byli pravdiví v tom, co říkáte a co slibujete.

Potřebujete-li ve svém životě něco velmi důležitého a chcete-li o to Boha požádat, pak myslete na něco, co je možné uskutečnit. Pro Boha není nic nemožné, ale pro lidská léta jsou věci, o kterých musíme předpokládat, že je nedokážeme.

Je to jednoduché a Bůh chce, abys k němu byl upřímný. Proto si dobře rozmysli, než něco slíbíš, nemožné oběti nejsou nutné, abys dostal od Boha odpověď, ale musíš být schopen splnit vše, co jsi slíbil.

6. méně se obávat osobních obětí.

Většina lidí si myslí, že slíbit velkou osobní oběť výměnou za požehnání je něco, co způsobí, že Bůh splní. Vězte, že to není nejnutnější záležitost zaslíbení.

Bůh chce vaše darování, vaši skutečnou odevzdanost, vaši naději a vaši víru. Vždy investujte do slibů, které slouží Božímu učení, které jsou zabaleny do lásky a naděje.

Viz_také: ▷ Je sen o žebrákovi špatnou předzvěstí?

Pokud je to pro vás možné, pomáhejte svým bratrům, přispívejte, dělejte nějakou kampaň, věnujte svůj čas sociální věci. Jsme tu proto, abychom sloužili, a Bůh to od vás chce vidět. Vyměňte tedy velké oběti za dobrou věc a Bůh vás uvidí.

7. Nepodceňujte Boží síly

Bůh je schopen všeho, své prosby vznášejte vždy s vírou, s opravdovou nadějí v srdci a nebuďte negativní a nevykřikujte, že Bůh vám neodpoví, že by to pro vás neudělal. Bůh je mocný a je schopen udělat nemožné.

8. buďte vděční za vše, co Bůh ve vašem životě dělá.

Vděčnost je velmi potřebný pocit. Nevděčný člověk nemůže vidět Boží požehnání a také nebude schopen vidět, že Bůh ve vašem životě jedná. Začněte tedy praktikovat vděčnost a pak uvidíte, jak vám Bůh vždy naslouchá a plní to, o co prosíte.

9. pochopit své skutečné potřeby

Bůh nám nedá vždy vše, o co prosíme, protože ví, co skutečně potřebujeme. Naučte se vnímat Boží jednání a to, jaké jsou vaše skutečné potřeby. Bůh vám vždy naslouchá.

10. být obhájcem Božích skutků.

Šířte Boží slovo, bráňte ho, ukažte, jak moc věříte. Vložte Boha do svého každodenního jednání, buďte dobrým člověkem, praktikujte to, co hlásá.

Tak prokážete důvěryhodnost, hodnost pro vše, co pro vás má připraveno, a vše, o co ho žádáte. Cvičte se v lásce, buďte Bohu věrní a pak se vám bude vždy věnovat.

John Kelly

John Kelly je uznávaným odborníkem na interpretaci a analýzu snů a autor stojící za široce populárním blogem Meaning of Dreams Online. S hlubokou vášní pro pochopení záhad lidské mysli a odhalování skrytých významů za našimi sny zasvětil John svou kariéru studiu a zkoumání říše snů.John, známý pro své bystré a podnětné interpretace, získal věrné příznivce snů, kteří netrpělivě očekávají jeho nejnovější blogové příspěvky. Prostřednictvím svého rozsáhlého výzkumu kombinuje prvky psychologie, mytologie a spirituality, aby poskytl komplexní vysvětlení symbolů a témat přítomných v našich snech.Johnova fascinace sny začala během jeho raných let, kdy zažil živé a opakující se sny, které ho zaujaly a dychtil prozkoumat jejich hlubší význam. To ho přivedlo k získání bakalářského titulu v oboru Psychologie, po němž následoval magisterský titul v oboru Dream Studies, kde se specializoval na interpretaci snů a jejich vliv na náš bdělý život.S více než desetiletými zkušenostmi v oboru se John dobře orientoval v různých technikách analýzy snů, což mu umožnilo nabídnout cenné poznatky jednotlivcům, kteří hledají lepší pochopení svého snového světa. Jeho jedinečný přístup kombinuje vědecké a intuitivní metody a poskytuje holistický pohledrezonuje u různorodého publika.Kromě své online přítomnosti vede John také workshopy výkladu snů a přednáší na prestižních univerzitách a konferencích po celém světě. Jeho vřelá a poutavá osobnost v kombinaci s jeho hlubokými znalostmi o daném tématu činí jeho sezení působivými a nezapomenutelnými.John jako zastánce sebeobjevování a osobního růstu věří, že sny slouží jako okno do našich nejniternějších myšlenek, emocí a tužeb. Prostřednictvím svého blogu Meaning of Dreams Online doufá, že umožní jednotlivcům prozkoumat a přijmout svou podvědomou mysl, což nakonec povede ke smysluplnějšímu a naplněnějšímu životu.Ať už hledáte odpovědi, hledáte duchovní vedení nebo vás prostě fascinuje fascinující svět snů, Johnův blog je neocenitelným zdrojem pro odhalení tajemství, která se skrývají v nás všech.