▷ 38 duchaplných zpráv Dobré ráno poslat někomu zvláštnímu

John Kelly 12-10-2023
John Kelly

Spiritismus jako jedno z nejvlídnějších náboženství se vždy snaží lidi uklidnit. Dnes jsme pro vás oddělili nejlepší spiritistická poselství na dobré ráno, abyste mohli co nejlépe začít svůj den. Podívejte se na ně:

38 spirituálních poselství na dobré ráno

Dobré jitro! Kéž se neustále vyvíjíme a stále se snažíme být lepšími dušemi. Kéž je dobrota naší největší povinností a kéž plníme všechny své úkoly vedeni Boží láskou. Buďte světlem!

Kéž byste v tomto novém dni dokázali vidět šanci stát se ještě lepšími. Kéž vás duchové světla vedou a činí vás i vás samotné dobrými. Přeji vám hezký den!

Každý den přináší sám o sobě boj a my se před nimi ocitáme unaveni těžkým bojem, kterému čelíme. Je však třeba věřit, že Bůh vám dává to, co je nezbytné, abyste se mohli vyvíjet a jít ke světlu. Dobré ráno!

I když je pro vás každý den novou příležitostí být lepší a konat dobro, snažte se vždy vyvíjet v daném okamžiku a nezasekávejte se. Hezký den!

Bůh vám nikdy nedá větší břemeno, než můžete unést. Dobrý den!

Přesně jak řekl Chico Xavier, každý váš čin je světlem, které rozsvěcujete kolem svých kroků. Přeji vám hezký den a buďte světlem!

A je na vás, abyste každý den byli co nejlepší. Čiňte dobro a buďte lehcí, hezký den!

Nejlépe využitý čas je ten, který strávíte hledáním svého vývoje a konáním dobra všemu, co ho potřebuje. Hezký den!

Pamatujte, že odpuštění vás osvobozuje a že odpuštěním je váš mír úplný. Dobrý den!

A ve skutečnosti se duše nepoznávají podle vzhledu, ale podle energie. Dobré ráno!

Jen jedna věc může překonat stíny a negativní stránky života, a to je dobro. Čiň dobro a zlo odejde. hezký den!

Náš život odráží jen to, jací jsme uvnitř. Pěstujte laskavost a lásku a život vám to oplatí. hezký den!

Vše, co vás obklopuje, je energie, a vy jste také energie. Pamatujte, že energie se mohou stát pozitivními i negativními, proto se obklopujte dobrými věcmi. Hezký den!

A jako první krok svého dne začněte vidět Boží moc v maličkostech a vyšlete všem lásku, která je ve vás. Dobré ráno!

Hledání cesty světla je sice náročný úkol, ale pokud se soustředíte na to, abyste svou energii věnovali dobrým věcem, vše kolem vás se může spiknout ve váš prospěch. Dobré ráno!

S novými dny se rodí nové touhy po zlepšení a nalezení klidu, proto se vždy snažte najít lásku a světlo, které je ve vás. Dobré ráno!

Viz_také: ▷ Všechny kódy pro motocykly GTA 5

Odpustit znamená být ve společenství s Bohem, proto nedovol, aby tě zranění zraňovalo a trestalo, odpusť a osvoboď se do světla.Dobrý den!

Každý den je odpovědí na vaše modlitby. Pokud existuje naděje, víra a láska, odráží to jen sílu všech vašich činů. Dobrý den!

A v každém okamžiku na vás čeká Boží učení, stačí se jen rozhodnout, zda je použijete, nebo ne. Hezký den!

Mysl je naše největší síla. S její pomocí můžeme dosáhnout světla nebo vstoupit do temnoty, proto si vždy dávejte velký pozor na to, co si přejete. Hezký den!

Nevkládejte svůj osud do rukou druhých, jen vy jste schopni budovat své kroky. Hezký den!

Nezapomeňte, že důležitější než držet se za ruce je držet se za ruce s těmi, kdo stojí, a nabídnout oporu těm, kdo padli. Dobrý den!

A dokud je život, ať stojí za to, vždyť je tak obrovský a zároveň tak malý. Hezký den!

A aby byly vaše dny lehčí, začněte se zevnitř nekomplikovat, naplňte se láskou a překypujte jí. Dobré ráno!

A vše, co k vám patří, si k vám nějak najde cestu. Dobrý den!

Více než den plný vítězství ať nám Bůh dopřeje den plný příležitostí být lepšími dušemi. Dobrý den!

Buďte stateční a trpěliví, aby se Boží plány ve vašem životě nenápadně naplnily. Dobrý den!

A všechno dobré, co uděláš, se k tobě obrátí jako dobrý advokát a vysvobodí tě od zla a všech nebezpečí. Dobrý den!

Větší než váš problém jsou Boží záměry ve vašem životě. Dobrý den!

Nepovažujte dobročinnost za něco, co by se mělo ukazovat světu, ale za něco, co může ukázat, jaké je vaše srdce ve skutečnosti. Hezký den!

Není možné začít znovu to, co už proběhlo, ale je možné začít vždy znovu a dosáhnout nových cílů. Dobrý den!

Nejkrásnější cestou ke světlu je dobročinnost. Vložte do svého srdce dobrou vůli a vzejde z ní dobré ovoce. Hezký den!

Pokora není v chudobě, ale v lidech, kteří, i když mají mnoho důvodů ke stížnostem, se zastaví a začnou jen žehnat. Dobré ráno!

Být smutný není zlo, zlo je zůstat smutný. Dobrý den!

Vaše štěstí nebude záviset na druhých, ale bude stejně úměrné tomu, co můžete poskytnout druhým. Hezký den!

Prožijte svůj den s radostí a nenechte se zahltit zbytečnými starostmi. Hezký den!

Váš život bude každý den takový, jaký si ho přejete mít. Dobrý den!

A protože život je krátký, vždy se snažte žít jako nikdy předtím, milovat, dávat, konat dobro a odpouštět. Hezký den!

Viz_také: ▷ Je snění o zelené housence špatným znamením?

Ať už chcete naplnit světlem svůj den nebo den svých přátel, sdílejte tyto malé okamžiky zamyšlení a udělejte život ještě lehčí a plný světla.

John Kelly

John Kelly je uznávaným odborníkem na interpretaci a analýzu snů a autor stojící za široce populárním blogem Meaning of Dreams Online. S hlubokou vášní pro pochopení záhad lidské mysli a odhalování skrytých významů za našimi sny zasvětil John svou kariéru studiu a zkoumání říše snů.John, známý pro své bystré a podnětné interpretace, získal věrné příznivce snů, kteří netrpělivě očekávají jeho nejnovější blogové příspěvky. Prostřednictvím svého rozsáhlého výzkumu kombinuje prvky psychologie, mytologie a spirituality, aby poskytl komplexní vysvětlení symbolů a témat přítomných v našich snech.Johnova fascinace sny začala během jeho raných let, kdy zažil živé a opakující se sny, které ho zaujaly a dychtil prozkoumat jejich hlubší význam. To ho přivedlo k získání bakalářského titulu v oboru Psychologie, po němž následoval magisterský titul v oboru Dream Studies, kde se specializoval na interpretaci snů a jejich vliv na náš bdělý život.S více než desetiletými zkušenostmi v oboru se John dobře orientoval v různých technikách analýzy snů, což mu umožnilo nabídnout cenné poznatky jednotlivcům, kteří hledají lepší pochopení svého snového světa. Jeho jedinečný přístup kombinuje vědecké a intuitivní metody a poskytuje holistický pohledrezonuje u různorodého publika.Kromě své online přítomnosti vede John také workshopy výkladu snů a přednáší na prestižních univerzitách a konferencích po celém světě. Jeho vřelá a poutavá osobnost v kombinaci s jeho hlubokými znalostmi o daném tématu činí jeho sezení působivými a nezapomenutelnými.John jako zastánce sebeobjevování a osobního růstu věří, že sny slouží jako okno do našich nejniternějších myšlenek, emocí a tužeb. Prostřednictvím svého blogu Meaning of Dreams Online doufá, že umožní jednotlivcům prozkoumat a přijmout svou podvědomou mysl, což nakonec povede ke smysluplnějšímu a naplněnějšímu životu.Ať už hledáte odpovědi, hledáte duchovní vedení nebo vás prostě fascinuje fascinující svět snů, Johnův blog je neocenitelným zdrojem pro odhalení tajemství, která se skrývají v nás všech.