✞ Černá kozí modlitba pro prosperitu a lásku - Podívejte se na to!

John Kelly 20-07-2023
John Kelly

A modlitba černé kozy je známá modlitba, která je součástí knihy "Capa preta", kterou napsal svatý Cyprián. Je to velmi silná modlitba, a proto se jí mnoho lidí bojí.

Modlitba k černé koze se používá k milostnému spoutání muže nebo ženy, aby se stali citovým partnerem, a také k dosažení peněz a vítězství nad jakoukoli překážkou.

Svatý Cyprián byl čaroděj, který velkou část svého života zasvětil studiu okultních věd a po setkání s mladou ženou konvertoval ke křesťanství.

Cyprián si získal slávu a prestiž vydáním své sbírky knih magických rituálů, z nichž některé jsou neškodné a jiné ohrožují duši některých lidí, protože jsou podány velmi pověrčivým a mystickým způsobem.

Mezi tyto rituály patří modlitba Černého kozla, jedna z nejznámějších modliteb v knize a také jedna z nejpraktikovanějších na celém světě.

Než začnete číst tuto modlitbu, je důležité vás, čtenáře, upozornit, že se jedná o silnou modlitbu, a proto je povinné během jejího čtení zapálit svíčku. Poté musíte s velkou vírou v to, co děláte, vyslovit následující slova.

Mocná modlitba Černá koza

Černá zázračná mrcho, prosím tě, abys mi násilím přivedla to, co z mé ruky zmizelo (vyslov jméno osoby, kterou chceš spoutat), tak jako kohout kokrhá, osel řehtá, zvoní, koza bečí, tak musíš jít za mnou.

Viz_také: ▷ Zdá se vám o visacím zámku 【Je to špatné znamení?

Jako Kaifáš, Satan, Ferrabras a prefekt pekla, který vládne všem, vládne (jméno) tak, aby neunikl, přiveď mi toho beránka, uvězněného pod mou levou nohou.

(Jméno), Mou ruku neztratíš, budeš mě následovat do konce života, žádná zbraň, ani nůž nám neublíží, moji nepřátelé mě nemohou zasáhnout.

Zvítězím v boji se silami Černé zázračné kozy. (Jméno), se dvěma tě vidím, se třemi tě chytím. S Kaifášem, Satanem, Fierabrasem." Jsi ke mně připoután a nic tě nemůže zadržet, neboť taková je síla Černé mrchy a jí vydávám své nejhlubší přání.

Modlitba černé kozy za prosperitu

"Buď zdráv, svatý Cypriáne, prosím tě, přimlouvej se za mě, abych získal mnoho peněz, bohatství a jmění a aby mi hojnost zůstala navždy. Svatý Cypriáne, prosím tě, abys mi přinesl mnoho peněz, bohatství a jmění. Ať zaplaví můj život velkým blahobytem.

Viz_také: Hledání peněz na ulici Jaký je duchovní význam?

Jak kohout zakokrhá, osel zařehtá, zvon zazvoní, zázračná černá koza zařehtá, tak ty, svatý Cypriáne, mi přineseš mnoho peněz, bohatství a jmění. Nebudeš ztrácet čas a přineseš mi vše, o co tě prosím.

Když se slunce objeví, déšť spadne, ty svatý Cipriano, pošli mi peníze, bohatství a štěstí, abych tě ovládl, tak ať se stane.

Rozdrcený pod levou nohou, dvěma očima vidím peníze, bohatství, štěstí, ve třech svazcích, peníze, bohatství a štěstí, se svým andělem strážným tě prosím o hodně peněz, bohatství a štěstí pro mě.

Jako had, který se plazí, budou se peníze, bohatství a jmění cítit dobře jen pod mým vlastnictvím. Také prosím, aby peníze a jmění nebyly u nikoho jiného než u mě, aby si je nikdo jiný nezasloužil, aby splnily všechna má přání, abych si za ně mohl koupit, co chci, utratit, jak chci, abych už nikdy netrpěl tím, že nemám peníze.

Když spím, vždycky se probudím, protože peníze, bohatství a štěstí jsou v mém domě, v mé tašce, v mé kapse, v mé společnosti nebo tam, kde jsem.

Kéž se mi peníze, bohatství a jmění nevzdálí, kéž jsou jejich hodnoty vždy vysoké, velmi vysoké, směřující jen ke mně. Kéž jsou pro mě peníze, bohatství a jmění, svatý Cipriano, velmi cenné, kéž je tomu tak. Z moci svatého Cipriana, kéž je tomu tak. Kéž ke mně přijde mnoho peněz, bohatství a jmění, abych měl pohodlí, slávu, moc, zdraví, pomáhal potřebným, měldobrý život a být tak šťastný.

Prosím svatého Cipriana, aby mě dnes hledaly peníze a bohatství, prosím o to moc tří černých duší, které svatému Ciprianovi pomáhají, tak ať se stane. Ať peníze, bohatství a štěstí rychle přijdou do mého domu, do mého života, do mé firmy a do mého podnikání. Ať nás nepřátelé nevidí, ať nás nemohou vidět, tak ať se stane, tak ať se stane.

Svatý Cipriano a Tři černé duše, které pomáhají svatému Ciprianovi: splňte mou prosbu.

Modlitba svatého Cypriána za pouta - velmi silná!

Tak jako kohout kokrhá, osel mečí, zvoní zvonec, koza bečí, tak i ty (jméno) musíš kráčet za mou levou nohou. Když se objeví slunce, když padá déšť, budeš ovládán, neboť jsem tě přišpendlil pod svou levou nohu.

Dvěma očima tě vidím, třemi tě chytím. Svého anděla strážného prosím, abys ho spoutal, aby za mnou kráčel jako plazící se had, aby mě šíleně miloval, aby touhy cítil jen ke mně, aby nemohl očima touhy vidět žádnou jinou ženu, než mě.

Tak splníš všechna má přání, nikdy mě nenecháš trpět, když budeš ležet v posteli, budeš po mně toužit, budu to já, kdo bude navždy ve tvých myšlenkách.

Se dvěma tě vidím, se třemi tě mám, s Kaifášem, Satanem Ferrabrazem. Tak nebudeš moci uniknout.

U mocné černé mrchy, nebudeš moci žít daleko ode mne, neboť tvoje myšlenky budou na mne, všechno, co budeš dělat, budeš mít na mysli mne a nebudeš moci snést tlak na svou hlavu, dokud mi neřekneš o své lásce.

Se dvěma tě vidím, se třemi tě mám, na přímluvu svatého Cypriána tě budu mít u nohou, protože to tak musí být.

John Kelly

John Kelly je uznávaným odborníkem na interpretaci a analýzu snů a autor stojící za široce populárním blogem Meaning of Dreams Online. S hlubokou vášní pro pochopení záhad lidské mysli a odhalování skrytých významů za našimi sny zasvětil John svou kariéru studiu a zkoumání říše snů.John, známý pro své bystré a podnětné interpretace, získal věrné příznivce snů, kteří netrpělivě očekávají jeho nejnovější blogové příspěvky. Prostřednictvím svého rozsáhlého výzkumu kombinuje prvky psychologie, mytologie a spirituality, aby poskytl komplexní vysvětlení symbolů a témat přítomných v našich snech.Johnova fascinace sny začala během jeho raných let, kdy zažil živé a opakující se sny, které ho zaujaly a dychtil prozkoumat jejich hlubší význam. To ho přivedlo k získání bakalářského titulu v oboru Psychologie, po němž následoval magisterský titul v oboru Dream Studies, kde se specializoval na interpretaci snů a jejich vliv na náš bdělý život.S více než desetiletými zkušenostmi v oboru se John dobře orientoval v různých technikách analýzy snů, což mu umožnilo nabídnout cenné poznatky jednotlivcům, kteří hledají lepší pochopení svého snového světa. Jeho jedinečný přístup kombinuje vědecké a intuitivní metody a poskytuje holistický pohledrezonuje u různorodého publika.Kromě své online přítomnosti vede John také workshopy výkladu snů a přednáší na prestižních univerzitách a konferencích po celém světě. Jeho vřelá a poutavá osobnost v kombinaci s jeho hlubokými znalostmi o daném tématu činí jeho sezení působivými a nezapomenutelnými.John jako zastánce sebeobjevování a osobního růstu věří, že sny slouží jako okno do našich nejniternějších myšlenek, emocí a tužeb. Prostřednictvím svého blogu Meaning of Dreams Online doufá, že umožní jednotlivcům prozkoumat a přijmout svou podvědomou mysl, což nakonec povede ke smysluplnějšímu a naplněnějšímu životu.Ať už hledáte odpovědi, hledáte duchovní vedení nebo vás prostě fascinuje fascinující svět snů, Johnův blog je neocenitelným zdrojem pro odhalení tajemství, která se skrývají v nás všech.