Modlitba svatého Antonína za pouta lásky

John Kelly 12-10-2023
John Kelly

Pokud hledáte velmi silnou modlitbu za milostné svazování, nabízím vám ne jednu, ale hned dvě modlitby. Svatý Antonín Paduánský Běžně se mu říká "svatý dohazovač".

Chcete-li k sobě připoutat člověka tak, aby se nemohl osvobodit ani vlastní vůlí, je nevyhnutelné zapomenout na pouta lásky, kterých lze dosáhnout prosbou o přímluvu u Svatý Antonín Paduánský prostřednictvím modlitba s bílou svíčkou .

Neomylná modlitba ke svatému Antonínovi Paduánskému za zakotvení

Ó blahoslavený svatý Antoníne, nejsladší ze všech svatých, tvá láska k Bohu a láska k jeho tvorům tě učinily hodným zázračné moci, když jsi byl zde na zemi.

Zázraky čekaly na tvé slovo, že jsi vždy připraven promluvit za ty, kdo mají problémy nebo úzkosti. Povzbuzen touto myšlenkou, dovol mi... (vyslov svou prosbu). Odpověď na mou modlitbu možná vyžaduje zázrak, ale ty jsi stále světec zázraků. Amen.

A nyní přejdeme k druhé modlitbě, která je mnohem bohatší na slova, takže vám doporučuji, abyste si ji vytiskli na list papíru.

Pros se srdcem ponořeným do modlitby a bude ti vyhověno. Čti nahlas a při tom si vizualizuj, o co prosíš.

Viz_také: ▷ Sen o tom, že jste byli uneseni 【8 Odhalení významů】

Modlitba ke svatému Antonínovi za svázání, ovládnutí nebo dobytí.

Svatý Antoníne, prosím tě, pomoz mi navždy svázat to, co chci ve svém životě.

Potřebuji, abys mi ho pomohl spoutat, aby ho nikdo a nic nemohlo odvést, a to ani z jeho vlastní vůle, ani z vůle ostatních.

Přimlouvej se, aby to, co v této modlitbě spojuji, bylo vždy přítomno na mé cestě a aby to nic a nikdo nemohl ovlivnit.

Svatý Antoníne, prosím, vlož do mne moudrost, kterou potřebuji, abych tě připoutal ke svému životu, abych to mohl uskutečnit svými činy a slovy, abych mohl přesvědčit svět, že to, co nyní připoutávám touto modlitbou, je moje a nikoho jiného.

Přimlouvej se za mě a vlož do mého řečnického umění stejný dar, s jakým jsi kázal, abys přesvědčil i nevěřící, že to, o co tě žádám, je v mém životě možné a potřebné.

Ať to, o co tě žádám, je to, co skutečně potřebuji.

Ty jsi svatý vztahů mezi lidmi a lásky, proto se na tebe s velkou vírou obracím s touto pokornou prosbou.

V této vzácné chvíli se modlím, aby to, co chci, bylo spojeno s mým životem a mou cestou: ... (zde vyslovte svou prosbu, může to být opravdová láska, ať už v páru, v rodině a s přáteli nebo láska jedné osoby).

Amen.

Viz_také: Snění o piraňách - skryté významy odhaleny!

Je třeba odříkat modlitbu za 13 dní . lépe, když jste před obrácený obraz svatého Antonína s zapálená bílá svíčka .

Jak získat rychlou odpověď od svatého Antonína Paduánského.

  • Podle tradice je k získání jeho pomoci v lásce nejprve třeba získat obraz Svatý Antonín bez ohledu na velikost nebo materiál.
  • Pak to musíte postavit vzhůru nohama a s velkou oddaností požádat o to, co chcete.
  • Poté byste měli jít do kostela, kde jste. Svatý Antonín a nechat 13 měn jako oběť. Pak dejte 13 kol kolem kostela, zapálit bílá svíčka a modlete se s velkou oddaností 13 Otčenášů, 13 Zdrávasů a 13 Slávy. .
  • Modlitby by měly být 13 po sobě jdoucích dní .
  • Takže když Svatý Antonín již požadavku vyhověla, měl by být váš obrázek umístěn na obvyklé místo.
  • Ačkoli někteří radí, abyste byli co nejefektivnější, napište dopis obsahující podrobnosti e vlastnosti z partner žádoucí.

Pomodli se a vrať se sem, abys nám pověděl o svém svědectví!

John Kelly

John Kelly je uznávaným odborníkem na interpretaci a analýzu snů a autor stojící za široce populárním blogem Meaning of Dreams Online. S hlubokou vášní pro pochopení záhad lidské mysli a odhalování skrytých významů za našimi sny zasvětil John svou kariéru studiu a zkoumání říše snů.John, známý pro své bystré a podnětné interpretace, získal věrné příznivce snů, kteří netrpělivě očekávají jeho nejnovější blogové příspěvky. Prostřednictvím svého rozsáhlého výzkumu kombinuje prvky psychologie, mytologie a spirituality, aby poskytl komplexní vysvětlení symbolů a témat přítomných v našich snech.Johnova fascinace sny začala během jeho raných let, kdy zažil živé a opakující se sny, které ho zaujaly a dychtil prozkoumat jejich hlubší význam. To ho přivedlo k získání bakalářského titulu v oboru Psychologie, po němž následoval magisterský titul v oboru Dream Studies, kde se specializoval na interpretaci snů a jejich vliv na náš bdělý život.S více než desetiletými zkušenostmi v oboru se John dobře orientoval v různých technikách analýzy snů, což mu umožnilo nabídnout cenné poznatky jednotlivcům, kteří hledají lepší pochopení svého snového světa. Jeho jedinečný přístup kombinuje vědecké a intuitivní metody a poskytuje holistický pohledrezonuje u různorodého publika.Kromě své online přítomnosti vede John také workshopy výkladu snů a přednáší na prestižních univerzitách a konferencích po celém světě. Jeho vřelá a poutavá osobnost v kombinaci s jeho hlubokými znalostmi o daném tématu činí jeho sezení působivými a nezapomenutelnými.John jako zastánce sebeobjevování a osobního růstu věří, že sny slouží jako okno do našich nejniternějších myšlenek, emocí a tužeb. Prostřednictvím svého blogu Meaning of Dreams Online doufá, že umožní jednotlivcům prozkoumat a přijmout svou podvědomou mysl, což nakonec povede ke smysluplnějšímu a naplněnějšímu životu.Ať už hledáte odpovědi, hledáte duchovní vedení nebo vás prostě fascinuje fascinující svět snů, Johnův blog je neocenitelným zdrojem pro odhalení tajemství, která se skrývají v nás všech.