▷ પુનઃસ્થાપિત ઊંઘ માટે 7 આત્માવાદી રાત્રિ પ્રાર્થના

John Kelly 14-07-2023
John Kelly

સામગ્રીઓનું કોષ્ટક

7 શક્તિશાળી આધ્યાત્મિક પ્રાર્થનાઓ તપાસો જે તમને આરામ કરવામાં અને પુનઃસ્થાપિત રાત્રિની ઊંઘમાં મદદ કરશે.

આ પણ જુઓ: ▷ U સાથે ઑબ્જેક્ટ્સ 【પૂર્ણ સૂચિ】

આત્માવાદી રાત્રિ પ્રાર્થના

1. 4 અમને પડકારોનો સામનો કરવાની શક્તિ, હિંમત અને રાજીનામું આપો. જે સારું છે તેમાં અમને પ્રેરણા આપો. બધા અનિષ્ટ સામે અમને બચાવ. અને તમારો આટલો દયાળુ પ્રભાવ આપણા આત્મામાં પ્રવેશી શકે. અને આપણે શાંતિથી આરામ કરીએ કારણ કે આપણી આસપાસની દરેક વસ્તુ સંપૂર્ણ સુમેળમાં છે. તો તે બનો.”

2. “હે ભગવાન, મારા પ્રભુ, સૂતા પહેલા, હું તમને આ પ્રાર્થના કરું છું. હું કહું છું કે તમે મને આશીર્વાદ આપો અને તમે બધાને આશીર્વાદ આપો કે જેઓ પણ સૂઈ રહ્યા છે, જેઓ પહેલેથી જ સૂઈ રહ્યા છે અને જેઓ પછીથી સૂઈ જશે. ખાસ કરીને જેઓ તેમના પરિવારને ટેકો આપવા માટે તેમની ઊંઘના કલાકોને કામ માટે બદલી નાખે છે. અમને બધાને શાંતિ, શાંતિ અને આરામ આપો. બધા પરિવારોને આશીર્વાદ આપો અને અમારી સંભાળ રાખો. અમને કોઈ પણ ખરાબ અસર ન થવા દો અને અમે તમારા તરફથી મળેલી અનંત શાંતિમાં આરામ કરીએ. મારા ભગવાન, તેથી હું તમને પૂછું છું. મારી વિનંતીનો જવાબ આપો.”

3. 4 સાંભળો, હે ભગવાન, જે બધી પ્રાર્થનાઓ છેઆ ક્ષણમાં તમારા માટે ઉછેરવામાં આવ્યો છે, અને જેઓ હવે તમને પોકાર કરી રહ્યા છે તેઓને તમારી ચોકસાઈ આપો. ભગવાન અમારી જરૂરિયાતો અને અમારા સપનાઓ જાણે છે, અને હું તમારી વફાદારીમાં દ્રઢપણે વિશ્વાસ કરું છું, હું જાણું છું કે તમે અમને કંઈપણ ચૂકવા દેશો નહીં, અને તમે અમને આપેલા વચનો પણ પાળશો નહીં. આમીન.”

આ પણ જુઓ: ▷ બેબી ભત્રીજી માટે 28 સુંદર શબ્દસમૂહો 👶🏻

4. “ભગવાન, હું તમને મારી બધી સમસ્યાઓનો સામનો કરવા અને યોગ્ય સમયે મારા મન અને આત્માને આરામ આપવા માટે જરૂરી ડહાપણ આપવા માટે કહું છું, જેથી તમે સારી રાતની ઊંઘ મેળવી શકો. પ્રભુ, મને એવી બધી બાબતોથી મુક્ત કરવાની શક્તિ આપો કે જે મને જીવનમાં સારી વસ્તુઓને વધવા અને હાંસલ કરવાથી રોકે છે. હે ભગવાન, મારા શરીર અને મારા આત્માને આશીર્વાદ આપવા માટે તમારા હાથનો ઉપયોગ કરો, જેથી હું આરામ કરી શકું. ફક્ત તમે જ મને શાંત કરવા અને મને આનંદ આપવા સક્ષમ છો. તેથી, હું તમને પૂછું છું, મારી વિનંતી સ્વીકારો.”

5. “આજે રાત્રે, હું સારા આત્માઓને તેમની સલાહ આપવા માટે કહું છું, અને મારા ગાર્ડિયન એન્જલ મારી ઊંઘ દરમિયાન મારું રક્ષણ કરે. હું શાંતિથી આ નિશ્ચયમાં સૂઈ શકું કે જે સારું છે તે જ મારામાં અને મારી આસપાસ વહે છે. હું તમને વિનંતી કરું છું, ભગવાન ભગવાન, આજે રાત્રે મારી દેખરેખ રાખો અને મને બાકીની વસ્તુઓની મને જરૂર છે. જે ખરાબ અને દુષ્ટ છે તે બધું દૂર કરો અને મને તમારી અનંત શાંતિ અને તમારી ભવ્ય દયા આપો. તેથી હું તમને પૂછું છું, મારી નમ્ર ઇચ્છા આપો. આમીન.”

6. “પ્રભુ, તમનેહું મારી પ્રાર્થના સોંપું છું અને આ વિનંતી કરું છું જેથી તમે મને મારા શરીર, મારા મન અને મારા આત્માને આરામ કરવા માટે જરૂરી શાંતિ આપો. મારા જીવનમાં ચાલી રહેલા દબાણોમાંથી મને મુક્ત કરવા માટે મને તમારી દયાની જરૂર છે. મારાથી દુ:ખ, પીડા, દુષ્ટતા, દ્વેષ અને ઈર્ષ્યા દૂર કરો. મને તમારા માર્ગથી દૂર લઈ જતી દરેક વસ્તુ મારાથી દૂર રાખો. ભગવાન, આજની રાત કે સાંજ, મારી ઊંઘ જોવા માટે તમારા એન્જલ્સ મોકલો અને મને તમારા શાશ્વત મહિમામાં આરામ કરવા દો. તેથી હું તમને વિનંતી કરું છું. આમીન.”

7. “ભગવાન, તમારા વાલી એન્જલ્સ મોકલો કે જેઓ અત્યારે સૂઈ રહ્યા છે, જેઓ હજી સૂઈ ગયા નથી અને જેઓ હજુ ઊંઘશે. . તમારા બધા બાળકોને દુષ્ટતાથી બચાવો અને દુષ્ટ આત્માઓને દૂર કરો. હે ભગવાન, પરવાનગી આપો કે ફક્ત આપણા આત્મામાં સારું આવે છે, અને તે કંઈપણ આપણને આજની રાત આરામ કરતા અટકાવતું નથી. આરામની જરૂર હોય તેવા તમામ લોકોની ઊંઘ પર નજર રાખો અને તમારા પવિત્ર હાથ અને તમારા શક્તિશાળી પ્રકાશથી રક્ષણ કરો જેથી આવતીકાલ નવીકરણ અને ભવ્યતાથી ભરપૂર આવે. તેથી હું તમને વિનંતી કરું છું. આમીન.”

8. “આજની રાતે, હું તમને વિનંતી કરું છું, મારા ભગવાન, મારી અને મારા પરિવારની દેખરેખ રાખો, આ ક્ષણે જેમને તમારી દયાળુ સહાયની જરૂર છે તે બધા પર નજર રાખો. અમારા હૃદયમાં વિશ્વાસને નવીકરણ કરો અને અમને તમારી શાંતિ સાથે પ્રસ્તુત કરો, જેથી અમે ઊંડી ઊંઘ અને આરામ કરી શકીએ. ભગવાન, તમે જે અમારા બધા સંઘર્ષો જાણો છો, અમને આશીર્વાદ આપવા તમારા દૂતો મોકલો અનેઅમારા આરામ પર નજર રાખવા માટે. ભગવાન, અમને તમારી અપાર દયા પર વિશ્વાસ છે અને અમે જાણીએ છીએ કે તમે તમારા બાળકોને ક્યારેય છોડતા નથી, તેથી આજે રાત્રે હું તમારો આભાર માનું છું અને તમને પૂછું છું, ભગવાન, અમારી સંભાળ રાખો. અમારી જરૂરિયાતોનું ધ્યાન રાખો.”

9. “ભગવાન, આ ક્ષણે હું મારા ભૌતિક શરીરને આરામ કરવા માટે તૈયાર કરું છું. તેથી હું તમને વિનંતી કરું છું કે હું તમારી સુરક્ષામાં રહી શકું. ફક્ત સારા આત્માઓ જ મારી પાસે આવે અને તેઓ મને સારી સલાહ આપે. જો, સંયોગથી, કોઈ ભ્રામક ભાઈ મારી પાસે આવે, તો પછી તેને પ્રકાશના માર્ગ તરફ લઈ જવામાં આવે. હું તમને વિનંતી કરું છું, હે ભગવાન, તમારા વાલી એન્જલ્સ અને રક્ષણાત્મક આત્માઓને મારી પાસે આવવા દો અને મને શાંતિ અને પ્રકાશ લાવો. અને તે જાગૃત થયા પછી, મારું ભૌતિક શરીર શીખેલા બધા પાઠ યાદ રાખી શકે છે. તેથી તે હોઈ. આમીન.”

10. “ભગવાન, મારી ઊંઘની દેખરેખ રાખવા માટે તમારા વાલી દેવદૂતને મોકલો. હું તમને મારી બધી વેદનાઓમાંથી રાહત મેળવવા માટે, મને આજની રાત આરામ કરવા દેવા માટે કહું છું. હે ભગવાન, જ્યારે હું આરામ કરું છું ત્યારે માત્ર સારા આત્માઓને જ મારી પાસે આવવા દો અને તે દુષ્ટ શક્તિઓ મારા અસ્તિત્વથી દૂર રહે છે. તમારો દેવદૂત મને મળવા આવે, મારી ઊંઘનું ધ્યાન રાખે અને મારું રક્ષણ કરે. ભગવાન, મને ઊંડે ઊંઘવા દો, કારણ કે મારે મારા ભૌતિક શરીરને આરામ કરવાની, મારા મનને આરામ કરવાની અને મારા આત્માને રાહત આપવાની જરૂર છે. તેથી હું તમને પૂછું છું, મારા ભગવાન. તેથી હશે. આમીન.”

John Kelly

જ્હોન કેલી સ્વપ્ન અર્થઘટન અને વિશ્લેષણમાં પ્રખ્યાત નિષ્ણાત છે, અને વ્યાપકપણે લોકપ્રિય બ્લોગ, મીનિંગ ઓફ ડ્રીમ્સ ઓનલાઈન પાછળના લેખક છે. માનવ મનના રહસ્યોને સમજવા અને આપણા સપના પાછળના છુપાયેલા અર્થોને ખોલવા માટેના ઊંડા ઉત્કટ સાથે, જ્હોને તેની કારકિર્દી સપનાના ક્ષેત્રના અભ્યાસ અને અન્વેષણ માટે સમર્પિત કરી છે.તેના આંતરદૃષ્ટિપૂર્ણ અને વિચાર-પ્રેરક અર્થઘટન માટે માન્યતા પ્રાપ્ત, જ્હોને સ્વપ્ન ઉત્સાહીઓનું વફાદાર અનુસરણ મેળવ્યું છે જેઓ તેની નવીનતમ બ્લોગ પોસ્ટ્સની આતુરતાથી રાહ જુએ છે. તેમના વ્યાપક સંશોધન દ્વારા, તેઓ મનોવિજ્ઞાન, પૌરાણિક કથાઓ અને આધ્યાત્મિકતાના ઘટકોને સંયોજિત કરે છે અને આપણા સપનામાં હાજર પ્રતીકો અને થીમ્સ માટે વ્યાપક સમજૂતી આપે છે.સપના પ્રત્યે જ્હોનનો આકર્ષણ તેના શરૂઆતના વર્ષો દરમિયાન શરૂ થયો હતો, જ્યારે તેણે આબેહૂબ અને વારંવાર આવતા સપનાનો અનુભવ કર્યો હતો જેના કારણે તે તેના ઊંડા મહત્વની શોધખોળ કરવા માટે ઉત્સુક અને ઉત્સુક બની ગયો હતો. આનાથી તેમણે મનોવિજ્ઞાનમાં સ્નાતકની ડિગ્રી મેળવી, ત્યારબાદ ડ્રીમ સ્ટડીઝમાં માસ્ટર ડિગ્રી મેળવી, જ્યાં તેમણે સપનાના અર્થઘટન અને આપણા જાગતા જીવન પર તેમની અસરમાં વિશેષતા મેળવી.આ ક્ષેત્રમાં એક દાયકાથી વધુના અનુભવ સાથે, જ્હોન સ્વપ્ન વિશ્લેષણની વિવિધ તકનીકોમાં સારી રીતે વાકેફ થઈ ગયો છે, જેનાથી તે વ્યક્તિઓને તેમના સ્વપ્નની દુનિયાને વધુ સારી રીતે સમજવા માંગતા હોય તેમને મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરી શકે છે. તેમનો અનન્ય અભિગમ વૈજ્ઞાનિક અને સાહજિક બંને પદ્ધતિઓને જોડે છે, એક સર્વગ્રાહી પરિપ્રેક્ષ્ય પ્રદાન કરે છે જેવિવિધ પ્રેક્ષકો સાથે પડઘો પાડે છે.તેમની ઓનલાઈન હાજરી ઉપરાંત, જ્હોન વિશ્વભરની પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટીઓ અને પરિષદોમાં સ્વપ્ન અર્થઘટન વર્કશોપ અને પ્રવચનો પણ કરે છે. તેમનું હૂંફાળું અને આકર્ષક વ્યક્તિત્વ, વિષય પરના તેમના ઊંડા જ્ઞાન સાથે, તેમના સત્રોને પ્રભાવશાળી અને યાદગાર બનાવે છે.સ્વ-શોધ અને વ્યક્તિગત વિકાસના હિમાયતી તરીકે, જ્હોન માને છે કે સપના આપણા આંતરિક વિચારો, લાગણીઓ અને ઈચ્છાઓની બારી તરીકે સેવા આપે છે. તેમના બ્લોગ, મીનિંગ ઓફ ડ્રીમ્સ ઓનલાઈન દ્વારા, તે વ્યક્તિઓને તેમના અર્ધજાગ્રત મનને શોધવા અને સ્વીકારવા માટે સશક્ત બનાવવાની આશા રાખે છે, જે આખરે વધુ અર્થપૂર્ણ અને પરિપૂર્ણ જીવન તરફ દોરી જાય છે.ભલે તમે જવાબો શોધી રહ્યાં હોવ, આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શન શોધી રહ્યાં હોવ, અથવા ફક્ત સપનાની રસપ્રદ દુનિયાથી રસ ધરાવતા હોવ, જોહ્નનો બ્લોગ એ આપણા બધાની અંદર રહેલા રહસ્યોને ઉઘાડવા માટેનો અમૂલ્ય સ્ત્રોત છે.